Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Договор BG16RFOP002-2.073-14516-C01


Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-14516-C01

Бенефициент: ДИЗАЙН ДЕПО ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв.,
от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.09.2020 г.

Край: 17.12.2020 г.