На какво обръщат внимание дизайнерите, създавайки открояващи се дизайни за опаковки

На какво все повече обръщат внимание дизайнерите, респективно клиентите при създаването на открояващи се дизайни за опаковки. Или няколко принципа, които ще бъдат в основата на тенденциите в дизайна на опаковки занапред.

Не искам да конкретизирам конкретна година, защото съм сигурен, че част от по-долу изброените ще бъдат актуални за дълъг период от време.

Освен основните принципи, които са фундамент през последните години, а именно:

  • открояващи се цветове и форми
  • минималистични дизайни
  • дизайни, изчистени от прекалената натовареност и информация
  • избягване на прекалено дългите текстове
  • основно фокусиране върху името или самия продукт

все повече внимание ще се обръща и на следните насоки:

  • Емоцията. Стремежът, които влагаме за изграждане на връзката потребител – продукт, трябва да бъде добре визуализирана или вплетена и върху самата опаковка.
  • Потребителят като център на внимание. Все повече навлиза необходимостта марките да третират потребителите си като уникални личности с голяма важност за тях. Персонализираните опаковки са в основата на това обръщение продукт – клиент.
  • Креативни възможности за рециклиране или повторно използване. Все по-голям е фокусът върху създаването на опаковки от рециклируеми или рециклирани материали или такива, които могат да бъдат използвани креативно в създаването на някакъв вторичен продукт от потребителите ви.Това може да се окаже един от най-силните стимули за избор точно на вашия продукт.
  • Все повече внимание ще се обръща на усещането от допира с опаковката. Използването на сетивата на потребителите може да спомогне за по-лесното вземане на решение и за закупуването точно на вашия продукт.
  • Маркери за автентичност. Тези маркери винаги са били в основата на показването на премиалност на продукта, затова все повече брандове обръщат и ще обръщат внимание на това. Те ще показват гордо, кой стои в основата на направата на продукта или от какво е направен самият той.

Някои много важни тенденции, наложени от глобалната ситуация към днешна дата, свързани с COVID-19:

– обръщането на по-голямо внимание на безопасността и цялостното опаковане на продуктите, особено при храни и напитки, ще се отрази и върху дизайна им. Тук все по-голямо значение ще се отдава на хигиената при пакетирането, транспортирането и съхранението на продуктите, което трябва да се визуализира на видно място или да се отрази изцяло върху самата форма и дизайн на опаковка.

– все повече продукти са и ще бъдат закупувани през електронни магазини, вместо от физически такива. Подредбата на все повече продукти ще може да не бъде съобразявана с основните правила за излагане на рафт, а основните усилия ще бъдат насочени  към правилното позициониране в електроните магазини. Това неимоверно ще се отрази и на дизайна. Ще се обръща все повече внимание на тенденциите в дигиталните канали, чрез които ще става самата покупка, а този факт отново ще повлияе и върху дизайн на опаковките.

Тук можете да почерпите идеи и вдъхновение от дизайни на опаковки в различните индустрии.

Надявам се да съм бил поне малко полезен. 🙂

Димитър Димитров, Дизайн Депо ЕООД

photo credit: Дилян Караиванов

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =